Motorrijtuigenbelasting, overgangsregeling auto’s waarvan houder in bezit van geldige invalidenparkeerkaart

[Regeling vervallen per 16-06-2010.]
Geldend van 25-07-2001 t/m 15-06-2010

Motorrijtuigenbelasting, overgangsregeling auto’s waarvan houder in bezit van geldige invalidenparkeerkaart

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

[Vervallen per 16-06-2010]

In de Wet tot wijziging van de Wet BPM 1992 in verband met verruiming van het begrip personenauto per 1 januari 1994 (Wet van 16 december 1993, Stb. 673), is voor de motorrijtuigenbelasting in artikel VII, lid 5, een overgangsregeling opgenomen voor auto’s waarvan de houder in het bezit is van een geldige invalidenparkeerkaart, zoals bedoeld in het Besluit Invalidenparkeerkaart van 1 oktober 1991 (Stcrt. 1991, nr. 202; Regeling Invalidenparkeerkaart).

Dit besluit wordt per 1 oktober 2001 vervangen door de Regeling gehandicaptenparkeerkaart (Besluit van 2 juli 2001, Stcrt. 2001, nr. 130).

Goedkeuring

[Vervallen per 16-06-2010]

Gelet op de bedoeling van de wetgever en het feit dat de Regeling gehandicaptenparkeerkaart de Regeling invalidenparkeerkaart vervangt, zonder dat dit wezenlijke gevolgen heeft voor de bedoeling van de fiscale overgangsregeling in de motorrijtuigenbelasting, keur ik het volgende goed. Met ingang van 1 oktober 2001 is genoemd artikel VII, lid 5, van overeenkomstige toepassing indien de houder van de auto in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart zoals bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

Terug naar begin van de pagina