Subsidieplafonds en thema's projecten 2001 Regeling draagvlak natuur

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 22-07-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafonds en thema's projecten 2001 Regeling draagvlak natuur

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 4 en 17 van de Regeling draagvlak natuur

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de aanvraagperiode van 1 augustus tot 15 september 2001 is het subsidieplafond voor aanvragen voor projecten op grond van de Regeling draagvlak natuur f 5.000.000,-. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de in artikel 16 van voornoemde regeling genoemde doelstellingen:

  • a. voor de doelstelling, genoemd in artikel 16, onderdeel a: f 2.250.000,-;

  • b. voor de doelstelling, genoemd in artikel 16, onderdeel b: f 1.000.000,-;

  • c. voor de doelstelling, genoemd in artikel 16, onderdeel c: f 1.000.000,-;

  • d. voor de doelstelling, genoemd in artikel 16, onderdeel d: f 750.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Als thema's, bedoeld in artikel 17 van de Regeling draagvlak natuur, worden voor de aanvraagperiode van 1 augustus tot 15 september 2001 vastgesteld:

  • a. Groots Natuurlijk;

  • b. Landelijk Natuurlijk;

  • c. Nat Natuurlijk;

  • d. Stedelijk Natuurlijk;

  • e. Kennis Natuurlijk, betreffende de ondersteuning van het natuurbeleid in het algemeen door een betere benutting van kennis. Dit kan worden bereikt door de verbreding en vermaatschappelijking van het natuurbeleid en door bevordering van participatie van burgers, intermediaire organisaties en bedrijfsleven.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 juli 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de Staatssecretaris genomen besluit:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina