Subsidieplafond 2001 Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied voor Noord-Nederland

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 22-07-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2001 Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied voor Noord-Nederland

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2001 worden voor de regio Noord-Nederland, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

De beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied hanteert bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 4 van dit besluit de volgende afwegingscriteria, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied:

  • a. de mate waarin met de uitvoering van het project of projectonderdeel direct kan worden aangevangen;

  • b. de wijze waarop en de mate waarin samenwerking met andere ondernemingen, instellingen of organisaties in het project of projectonderdeel is vormgegeven;

  • c. de mate waarin de vernieuwing in de regio door het project of projectonderdeel wordt gestimuleerd;

  • d. de mate, waarin ondernemers en organisaties uit diverse economische en maatschappelijke sectoren deelnemen in het project of projectonderdeel.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor subsidies waarvoor in artikel 1 van dit besluit een subsidieplafond is vastgesteld, kan een aanvraag worden ingediend van 23 juli 2001 tot en met 22 september 2001.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina