Regeling vaststelling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 28-07-2001 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 117, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra.

Besluit

Artikel 1. Specifieke formatie

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Aan het bevoegd gezag van Bartiméus Onderwijsinstellingen voor visueel gehandicapte leerlingen te Zeist zal voor het schooljaar 2000/2001, 17.461 formatierekeneenheden en voor de schooljaren 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 en 2004/2005 per schooljaar 16.737 formatierekeneenheden worden verstrekt.

  • 2 Aan het bevoegd gezag van de Stichting Convergo Onderwijsinstelling voor visueel gehandicapte leerlingen te Grave zal voor het schooljaar 2000/2001, 23.021 formatierekeneenheden en voor de schooljaren 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 en 2004/2005 per schooljaar 22.066 formatierekeneenheden worden verstrekt.

  • 3 Aan het bevoegd gezag van het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden te Huizen zal voor het schooljaar 2000/2001, 11.764 formatierekeneenheden en voor de schooljaren 2001/2002, 2002/2003, 2003

  • 4 Aan het bevoegd gezag van Visio Onderwijsinstellingen Noord te Haren zal voor het schooljaar 2000/2001, 6.112 formatierekeneenheden en voor de schooljaren 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 en 2004/2005 per schooljaar 5.859 formatierekeneenheden worden verstrekt.

  • 5 De in het eerste tot en met het vierde lid vastgestelde aantallen formatierekeneenheden gelden behoudens goedkeuring door de begrotingswetgever en aanpassingen van formatieregelingen die gelden voor alle soorten speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 augustus 2000.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina