Verlenging Beleidsregels vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening voor het jaar 2000

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 15-07-2001 t/m 24-09-2008

Verlenging Beleidsregels vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening voor het jaar 2000

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en is van toepassing bij de vaststelling van de subsidie Wet sociale werkvoorziening voor het jaar 2001.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juli 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina