Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo en vwo 2003 en 2004

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 28-07-2001 t/m 31-07-2007

Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo en vwo 2003 en 2004

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • de bijlagen 5 en 6 van de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken,

 • onderdeel 2.2 van de bijlagen I en II bij de Regeling examenprogramma's maatschappijleer;

Besluit

Artikel 1. Domeinen vwo 2003 (profielen)

[Vervallen per 01-08-2007]

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2003 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer vwo worden geëxamineerd, zijn:

 • Ontwikkelingssamenwerking;

 • Mens en werk.

Artikel 2. Thema's vwo 2003 (oud)

[Vervallen per 01-08-2007]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo voor het examenjaar 2003 zijn:

 • Politieke besluitvorming;

 • Ontwikkelingssamenwerking;

 • Mens en werk.

Artikel 3. Domeinen vwo 2004 (profielen)

[Vervallen per 01-08-2007]

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2004 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer vwo worden geëxamineerd, zijn:

 • Ontwikkelingssamenwerking;

 • Mens en werk.

Artikel 4. Thema's vwo 2004 (oud)

[Vervallen per 01-08-2007]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo voor het examenjaar 2004 zijn:

 • Politieke besluitvorming;

 • Ontwikkelingssamenwerking;

 • Mens en werk.

Artikel 5. Domeinen havo 2003 (profielen)

[Vervallen per 01-08-2007]

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2003 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer havo worden geëxamineerd, zijn:

 • Criminaliteit en rechtsstaat;

 • Massamedia.

Artikel 6. Thema's havo 2003 (oud)

[Vervallen per 01-08-2007]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer havo voor het examenjaar 2003 zijn:

 • Politieke besluitvorming;

 • Criminaliteit en rechtsstaat;

 • Massamedia.

Artikel 7. Domeinen havo 2004 (profielen)

[Vervallen per 01-08-2007]

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2004 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer havo worden geëxamineerd, zijn:

 • Criminaliteit en rechtsstaat;

 • Massamedia.

Artikel 8. Thema's havo 2004 (oud)

[Vervallen per 01-08-2007]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer havo voor het examenjaar 2004 zijn:

 • Politieke besluitvorming;

 • Criminaliteit en rechtsstaat;

 • Massamedia.

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo en vwo 2003 en 2004.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J Adelmund

Terug naar begin van de pagina