Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2010.
Geldend van 01-10-2010 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk MJZ2001049070
Identificatienummer BWBR0012665
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 1.8
 2. Regeling bodemkwaliteit
  Artikel: 5.1.4
 3. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 4. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
  Artikel: 40
 5. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 4
 6. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)
  Artikel: VIII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2010

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 12-05-2010 Stcrt. 2010, 7184 BJZ2010011775
Wijziging 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
Wijziging 12-05-2010 Stcrt. 2010, 7184 BJZ2010011775 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 13-12-2007 Stcrt. 2007, 247 DJZ2007124397 13-12-2007 Stcrt. 2007, 247
Nieuwe-regeling 09-07-2001 Stcrt. 2001, 133 MJZ2001049070 01-05-2002 Stb. 2002, 206
01-01-2002 Nieuwe-regeling 09-07-2001 Stcrt. 2001, 133 MJZ2001049070 09-07-2001 Stcrt. 2001, 133
15-07-2001 Nieuwe-regeling 09-07-2001 Stcrt. 2001, 133 MJZ2001049070 09-07-2001 Stcrt. 2001, 133
Naar boven