Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder

[Regeling vervallen per 15-11-2004.]
Geldend van 15-07-2001 t/m 14-11-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie houdende de voor advisering over het ondernemingsplan in rekening te brengen kosten

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 6, vijfde lid, onder c, van de Gerechtsdeurwaarderswet, en artikel 12, tweede lid, van het Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-11-2004]

Voor advisering over het ondernemingsplan door de Commissie van deskundigen wordt aan de verzoeker het bedrag van € 2300 in rekening gebracht.

Artikel 2

[Vervallen per 15-11-2004]

Het bedrag bedoeld in artikel 1 geldt met ingang van 1 januari 2002. Tot 1 januari 2002 geldt een bedrag van f 5068,53.

Artikel 3

[Vervallen per 15-11-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juli 2001

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N.A. Kalsbeek

Terug naar begin van de pagina