Vergoedingenregeling Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB

[Regeling vervallen per 18-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Vergoedingenregeling Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-06-2006]

  • 1 De voorzitter van de Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 249,58.

  • 2 Voor werkzaamheden in het kader van de Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangt de voorzitter per vergadering een vergoeding van € 363,02.

Artikel 2

[Vervallen per 18-06-2006]

  • 1 De andere leden van de Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

  • 2 Voor werkzaamheden in het kader van de Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen de andere leden per vergadering een vergoeding van € 170,17.

Artikel 4

[Vervallen per 18-06-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 5

[Vervallen per 18-06-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juli 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina