Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2001-2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 28-07-2001 t/m 30-12-2004

Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2001-2002

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

  • artikel VII van de wet van 15 mei 1997, Stb. 237 (Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) en

  • artikel III van de wet van 5 maart 1998, Stb. 148 (houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen);

Besluit:

Artikel 1. Indexering goa schooljaar 2001-2002

[Vervallen per 31-12-2004]

Per 1 augustus 2001 worden ten behoeve van het schooljaar 2001-2002 de bedragen waaruit de specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, bedoeld in artikel VII, tweede lid, van de Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, is opgebouwd, alsmede het bedrag, bedoeld in artikel VII, derde lid, van de Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, zoals deze zijn vastgesteld op grond van artikel 2 van de regeling PO/PJ/2000/37246 (indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 1999-2000 en 2000-2001), verhoogd met 4,7%.

Artikel 2. Indexering oalt schooljaar 2001-2002

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Per 1 augustus 2001 wordt ten behoeve van het schooljaar 2001-2002 het bedrag bedoeld in artikel III, tweede lid onder a, van de wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), zoals vastgesteld op grond van artikel 4, eerste lid van de regeling PO/PJ/2000/37246 (indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 1999-2000 en 2000-2001), met 4,6% verhoogd.

  • 2 Per 1 augustus 2001 wordt ten behoeve van het schooljaar 2001-2002 het bedrag bedoeld in artikel III, tweede lid onder b, van de wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), zoals vastgesteld op grond van artikel 4, tweede lid van de regeling PO/PJ/2000/37246 (indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 1999-2000 en 2000-2001), met 3,5% verhoogd.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met toelichting in Uitleg OCenW-regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van Uitleg OCenW-regelingen waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2001-2002.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina