Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid

Geldend van 01-10-2001 t/m heden

Besluit van 5 juli 2001, houdende de overdracht van de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg voor het destructiebeleid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 4 juli 2001, nr. 01M409913;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De primaire verantwoordelijkheid voor de zorg voor het destructiebeleid, voor zover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaat met ingang van 1 oktober 2001 over naar Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2001

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Uitgegeven de veertiende augustus 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina