Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
    Artikelen: 12, 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  1. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
    Artikelen 11, 12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 27-11-2018 Stb. 2018, 450 27-11-2018 Stb. 2018, 450
01-01-2002 Wijziging 05-12-2001 Stb. 2001, 600 10-12-2001 Stb. 2001, 621 Inwtr. 1
15-07-2001 Nieuwe-regeling 04-07-2001 Stb. 2001, 325 04-07-2001 Stb. 2001, 327 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, alsmede de Wet tot aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, in werking treedt.1)
  2. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen 2, 21 en 89 van de Gerechtsdeurwaarderswet in werking treden.2)
Naar boven