Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Geraadpleegd op 22-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Wijzigingsregeling Regeling gehandicaptenparkeerkaart (verduidelijking gebruik parkeerkaart)
    Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 07-09-2012 Stcrt. 2012, 18705 IENM/BSK-2012/165475 07-09-2012 Stcrt. 2012, 18705 Alg. 1
01-10-2001 Nieuwe-regeling 02-07-2001 Stcrt. 2001, 130 CDJZ/WBI/2001-829 02-07-2001 Stcrt. 2001, 130

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stcrt. 2012/18705 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven