Regeling huursubsidiegrenzen 2001

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 22-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houdende aanpassing voor het subsidiejaar 2001/2002 van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 18, eerste lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Huursubsidiewet, van de inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van die wet, en van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 16, vijfde lid, en 27, derde, vierde en vijfde lid, van de Huursubsidiewet, en op artikel 1 van de wet van 14 juni 2001 (Stb. 295), houdende het aanpassen voor het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 van enige huursubsidieparameters, genoemd in de Huursubsidiewet, aan het maximale huurverhogingspercentage en het met ingang van 1 juli 2001 niet aanpassen van de vermogensgrenzen, genoemd in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit,

Besluit

§ 1. Wijziging van de Huursubsidiewet

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Huursubsidiewet, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens (in euro):

  ondergrens

  bovengrens

  0

  11 072,24

  11 072,25

  11 118,06

  11 118,07

  11 344,95

  11 344,96

  11 571,84

  11 571,85

  11 798,73

  11 798,74

  12 025,62

  12 025,63

  12 252,51

  12 252,52

  12 479,40

  12 479,41

  12 706,29

  12 706,30

  12 933,18

  12 933,19

  13 160,07

  13 160,08

  13 386,96

  13 386,97

  13 613,85

  13 613,86

  14 067,63

  14 067,64

  14 521,41

  14 521,42

  14 975,19

  14 975,20

  15 428,97

  15 428,98

  15 882,75

  15 882,76

  16 336,53

  16 336,54

  16 790,31

  16 790,32

  16 948,69

 • b. voor meerpersoonshuishoudens (in euro):

  ondergrens

  bovengrens

   

  14 044,50

  14 044,51

  14 067,63

  14 067,64

  14 294,52

  14 294,53

  14 521,41

  14 521,42

  14 748,30

  14 748,31

  14 975,19

  14 975,20

  15 202,08

  15 202,09

  15 428,97

  15 428,98

  15 655,86

  15 655,87

  15 882,75

  15 882,76

  16 109,64

  16 109,65

  16 336,53

  16 336,54

  16 563,42

  16 563,43

  17 017,20

  17 017,21

  17 470,98

  17 470,99

  17 924,76

  17 924,77

  18 378,54

  18 378,55

  18 832,32

  18 832,33

  19 286,10

  19 286,11

  19 739,88

  19 739,89

  20 193,66

  20 193,67

  20 647,44

  20 647,45

  21 101,22

  21 101,23

  21 555,00

  21 555,01

  22 008,78

  22 008,79

  22 462,56

  22 462,57

  22 711,70

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens (in euro):

  ondergrens

  bovengrens

   

  11 117,62

  11 117,63

  11 344,95

  11 344,96

  11 571,84

  11 571,85

  11 798,73

  11 798,74

  12 025,62

  12 025,63

  12 252,51

  12 252,52

  12 479,40

  12 479,41

  12 706,29

  12 706,30

  12 933,18

  12 933,19

  13 160,07

  13 160,08

  13 386,96

  13 386,97

  13 613,85

  13 613,86

  13 840,74

  13 840,75

  14 294,52

  14 294,53

  14 748,30

  14 747,31

  15 042,81

  en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens (in euro):

  ondergrens

  bovengrens

   

  13 931,05

  13 931,06

  14 067,63

  14 067,64

  14 294,52

  14 294,53

  14 521,41

  14 521,42

  14 748,30

  14 748,31

  14 975,19

  14 975,20

  15 202,08

  15 202,09

  15 428,97

  15 428,98

  15 655,86

  15 655,87

  15 882,75

  15 882,76

  16 109,64

  16 109,65

  16 336,53

  16 336,54

  16 563,42

  16 563,43

  17 017,20

  17 017,21

  17 470,98

  17 470,99

  17 924,76

  17 924,77

  18 378,54

  18 378,55

  18 832,32

  18 832,33

  19 286,10

  19 286,11

  19 625,99

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Huursubsidiewet, voor het subsidiejaar 2001/2002 is:

a.

voor een eenpersoonshuishouden:

€ 11 072,24; b.

voor een meerpersoonshuishouden:

€ 14 044,50; c.

voor een eenpersoonsouderenhuishouden:

€ 11 117,62 en d.

voor een meerpersoonsouderenhuishouden:

€ 13 931,05.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 juni 2001

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina