Regeling tarieven Rijksarchiefdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 31-12-2015

Regeling tarieven Rijksarchiefdienst

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 19 van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

De Regeling Tarieven Rijksarchiefdienst van 4 mei 1999/nr. 99851, gepubliceerd op 12 mei 1999, Stcrt. 90, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001 en zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Van dit besluit zal afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze
, De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2016]

Per dienst of levering worden drie tarieven vermeld: het 1e is het f-tarief per 1 juli 2001; het 2e is het €-tarief per 1 juli 2001; het 3e is het €-tarief per 1 januari 2002.

1. Het verstrekken van afschriften en/of uittreksels

[Vervallen per 01-01-2016]

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand en daartoe behorende bijlagen: f 18,00/€ 8,16/€ 8,15 per akte of set bijlagen. Dit tarief geldt ook voor een als afschrift gewaarmerkte kopie.

Voor afschriften of uittreksels uit andere archiefbescheiden wordt per akte een tarief van f 45,00/€ 20,42/€ 20,00 in rekening gebracht.

2. Het verstrekken van reprodukties

[Vervallen per 01-01-2016]

Door iedere archiefbewaarplaats wordt bekend gemaakt in welke vormen en formaten reprodukties vervaardigd kunnen worden. In ieder geval zijn beschikbaar:

2.1. Fotokopieën

[Vervallen per 01-01-2016]

In opdracht:

A4 en folio per afdruk: f 0,75/€ 0,34/€ 0,30

A3 per afdruk: f 1,00/€ 0,45/€ 0,40

Zelfbediening (toegestaan mits geen archiefstuk):

A4 en folio per afdruk: f 0,25/€ 0,11/€ 0,10

A3 per afdruk: f 0,50/€ 0,22/€ 0,20

Met toepassing van artikel 17, tweede lid, van de Archiefwet 1995 worden geen fotokopieën gemaakt van:

 • -

  archiefbescheiden daterend van vóór 1600

 • -

  gebonden archiefdelen

 • -

  charters en andere stukken van perkament en/of zegels

 • -

  gekleurde afbeeldingen

 • -

  kaarten en tekeningen

 • -

  stukken groter dan A3 formaat

 • -

  stukken die in slechte materiële staat verkeren.

2.2. Reader-printafdrukken van een bestaande gebruikerskopie van een microfilm

[Vervallen per 01-01-2016]

In opdracht:

A4 en folio per afdruk: f 2,25/€ 1,02/€ 1,00

A3 per afdruk: f 2,75/€ 1,24/€ 1,20

Zelfbediening:

A4 per afdruk f 1,00/€ 0,45/€ 0,40

2.3. Kopieën via GenLias-bestelmodule (leverbaar vanaf 01-01-2002)

[Vervallen per 01-01-2016]

BS/DTB - bron, basisbedrag per bestelling € 4,50

+ tarief per bron € 2,25

Mem.v.Successie - bron, basisbedrag per bestelling € 4,50

+ tarief per bron € 3,40

3. Het leveren van diensten

[Vervallen per 01-01-2016]

3.1. Uitleningen

[Vervallen per 01-01-2016]

Lichten en verzendklaar maken van archiefstukken: f 59,00/€ 26,77/€ 27,00 per halfuur, excl. verzekeringskosten.

3.2. Verrichten van onderzoek

[Vervallen per 01-01-2016]

Het op verzoek verrichten van onderzoek geschiedt tegen het kostendekkende tarief volgens de richtlijnen van het ministerie van Financiën (Handleiding Overheidstarieven 2001, uitgevaardigd door de directie accountancy van het ministerie van Financiën, uitgave 12 oktober 2000).

4. Gebruiksvergoedingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Copyright zwart/wit foto’s, oplage 0-50 exemplaren: f 0,00/€ 0,00/€ 0,00

idem, oplage meer dan 50 exemplaren: f 55,00/€ 24,95/€ 25,00

5. Btw, administratie- verpakkings- en verzendkosten

[Vervallen per 01-01-2016]

De vermelde tarieven zijn vrijgesteld van omzetbelasting en exclusief administratie-, verpakkings- en verzendkosten.

Bij niet contante betaling wordt f 13,25/€ 6,01/€ 6,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Alle niet genoemde producten en diensten worden, indien dit de archiefbewaarplaats mogelijk is, geleverd tegen tarieven die tenminste kostendekkend zijn, waarbij de in de kostprijs begrepen salariscomponent is gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2001.

Terug naar begin van de pagina