Vaststellingsregeling bedragen stelselherziening sociale zekerheid

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 21-09-2004

Vaststellingsregeling bedragen stelselherziening sociale zekerheid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 24, derde lid, 48, vijfde lid, en 64a, vierde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

De bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, worden als volgt vastgesteld:

  • a. voor de werknemer van 21 jaar wordt het bedrag gesteld op f 58,38 (€ 26,49);

  • b. voor de werknemer van 22 jaar wordt het bedrag gesteld op f 71,41 (€ 32,40);

  • c. voor de werknemer van 23 jaar en ouder wordt het bedrag gesteld op f 90,19 (€ 40,93).

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juni 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina