Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2002

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2004.]
Geldend van 01-04-2002 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2002

De Staatssecretaris van Financiën in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet,

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2002 tot en met 31 maart 2003 bedraagt ten hoogste 84,8.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2002.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2002.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. Bos

Terug naar begin van de pagina