Nadere regeling merken proefdieren

[Regeling vervallen per 18-12-2014.]
Geldend van 27-06-2001 t/m 17-12-2014

Nadere regeling merken proefdieren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 10, vierde lid, van het Dierproevenbesluit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2014]

  • 1 Het aanbrengen van een merkteken op een aap, hond of kat vindt plaats voordat het dier wordt gespeend, op de minst pijnlijke wijze en door middel van een individueel en blijvend merk.

  • 2 Wanneer een aap, hond of kat, vóór het spenen, van een instelling als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de dierproeven naar een andere zodanige instelling wordt overgebracht en het merk niet vooraf kan worden aangebracht, moeten alle gegevens over het betrokken dier, met name de identiteit van de moeder, door de ontvangende instelling worden bewaard totdat het dier is gemerkt.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling merken proefdieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina