Rechtspositie en bezoldiging Commissariaat voor de Media en Bedrijfsfonds voor de Pers

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 27-06-2001 t/m 31-12-2008

Rechtspositie en bezoldiging Commissariaat voor de Media en Bedrijfsfonds voor de Pers

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Over de periode van een jaar bedraagt de gemiddelde arbeidsduur van de leden van het Commissariaat voor de Media 25 uur per week.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Over de periode van een jaar bedraagt de gemiddelde arbeidsduur voor de voorzitter van het bestuur van het Bedrijfsfonds voor de pers 8 uur per week, en voor de overige leden van het bestuur van het Bedrijfsfonds voor de pers 4 uur per week.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

.
Terug naar begin van de pagina