Regeling normrente en normbedrag spaarpremie derde kwartaal 2001

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 22-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, houdende vaststelling van het percentage van de normrente en het normbedrag voor de spaarpremie, bedoeld in artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, met betrekking tot het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 september 2001

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit,

Besluit:

§ 1. Normrente en normbedrag spaar-premie

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het percentage van de normrente bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is gelegen in het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 september 2001: 6,7.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het normbedrag voor de spaarpremie bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen in het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 september 2001: f 87.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 juni 2001

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina