Vaststelling dekking beheerskosten College zorgverzekeringen uit Algemene Kas en Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 22-06-2001 t/m 27-08-2004

Vaststelling dekking beheerskosten College zorgverzekeringen uit Algemene Kas en Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1j van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Van de beheerskosten van het College voor zorgverzekeringen wordt voor het jaar 2000, tot ten hoogste de in de begroting aangegeven bedragen, 63 procent van de totale kosten gedekt uit de middelen van de Algemene Kas en 37 procent van de totale kosten gedekt uit de middelen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina