Vrijstellingsbesluit Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999

[Regeling vervallen per 10-02-2008.]
Geldend van 21-07-2001 t/m 09-02-2008

Vrijstellingsbesluit Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 10 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,

op 14 juni 2001 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 10-02-2008]

Aan ondernemers als bedoeld in de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 is vrijstelling verleend van het bepaalde in artikel 4, eerste en tweede lid van genoemde verordening voor wat betreft Campylobacter onder de voorwaarde, dat van elk pluimveebedrijf de koppels van tenminste twee produktieperioden moeten zijn onderzocht waarbij een periode van tenminste 4 en ten hoogste 10 maanden moet liggen tussen het einde van de ene en het begin van de andere produktieperiode.

Artikel 2

[Vervallen per 10-02-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 10-02-2008]

Aan ondernemers als bedoeld in de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, die per week minimaal 400 en maximaal 1000 vleeskuikens slachten, wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in artikel 3, tweede lid van genoemde verordening voor wat betreft het eindproductenonderzoek als bedoeld in het Besluit eindproductencontrole 1999 onder de voorwaarde,dat alleen kuikens worden geslacht waarvan de uitslag van het monster bedoeld in artikel 4, eerste lid van de verordening aantoont dat de betreffende kuikens niet besmet zijn met Salmonella.

Artikel 4

[Vervallen per 10-02-2008]

Ondernemers die pluimveevlees afkomstig van een slachterij versnijden in kleinere delen, worden vrijgesteld van het bepaalde in artikel 3, tweede lid van genoemde verordening voor wat betreft het eindproductenonderzoek als bedoeld in het Besluit eindproductencontrole op de uitsnijderij onder de voorwaarden dat minder dan 3000 kilogram pluimveevlees per week wordt be- of verwerkt en vervolgens als vers pluimveevlees of als vers pluimveevleesbereiding wordt afgezet.

Artikel 5

[Vervallen per 10-02-2008]

  • A Het Vrijstellingsbesluit I Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 wordt ingetrokken.

  • B Het Vrijstellingsbesluit II Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 wordt ingetrokken.

  • C Het Vrijstellingsbesluit III Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 10-02-2008]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Vrijstellingsbesluit Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999”.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina