Besluit slachtverklaring invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen 2001

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-01-2009.]
[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 18-06-2006 t/m 31-07-2008

Besluit slachtverklaring invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen 2001

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 10 van de Verordening invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen 2001,

op 13 juni 2001 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

De in artikel 10, tweede lid, bedoelde slachtverklaring, dient te geschieden door overlegging van een verklaring die wordt opgesteld overeenkomstig het in bijlage I opgenomen model.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit slachtverklaring invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen 2001”.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage I. bij het Besluit slachtverklaring invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen 2001

[Vervallen per 01-08-2008]

Model-slachtverklaring

[Vervallen per 01-08-2008]

Nummer officieel merk rund :

Ras :

Slachtdatum :

Aanbieder

[Vervallen per 01-08-2008]

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Importeur

[Vervallen per 01-08-2008]

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Slachthuis

[Vervallen per 01-08-2008]

Erkenningsnummer :

Naam :

Adres :

Woonplaats :

.........................................................

(handtekening)

...................................................

(bedrijfsstempel)

Dit formulier opsturen naar:

Productschap Vee en Vlees

Antwoordnummer 10227

2700 VB ZOETERMEER

(Geen postzegel nodig)

Terug naar begin van de pagina