Besluit betreffende financiële verantwoording omroepverenigingen

[Regeling vervallen per 12-05-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 31-12-2004

Besluit betreffende financiële verantwoording omroepverenigingen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 32a, aanhef en onderdeel d, van het Mediabesluit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2005]

Vastgesteld worden de modellen en nadere voorschriften zoals opgenomen in het als bijlage bij dit besluit gevoegde `Handboek Financiële Verantwoording', dat van toepassing is op de jaarrekening van onderscheidenlijk de omroepverenigingen, de Programmastichting, de Stichting, de Educom, de Stichting Etherreclame, de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag die zendtijd hebben verkregen en de Wereldomroep.

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2005]

De regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 juni 1998, nr. MLB/FTZ/1998/25308 (Stcrt. 1998, nr. 203), wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina