Delegatie bevoegdheid besluiten te nemen o.g.v. Uitvoeringsregeling BSE-duurzame energie en Uitvoeringsregeling BSE-Demos

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 01-09-2001 t/m 10-06-2005

Delegatie bevoegdheid besluiten te nemen o.g.v. Uitvoeringsregeling BSE-duurzame energie en Uitvoeringsregeling BSE-Demos

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3, vijfde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

[Vervallen per 11-06-2005]

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten met betrekking tot het verstrekken van subsidies op grond van de Uitvoeringsregeling BSE-duurzame energie en de Uitvoeringsregeling BSE-Demos, alsmede het nemen van beslissingen op bezwaar tegen deze besluiten, wordt gedelegeerd aan de directie van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V.

's-Gravenhage, 11 juni 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina