Tijdelijke vrijstellingsregeling varkensheffing

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2009

Tijdelijke vrijstellingsregeling varkensheffing

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Onverminderd de bevoegdheid om toepassing te geven aan artikel 91a, tweede lid, van de wet, wordt vrijstelling verleend van de heffing ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 91a, eerste lid, van de wet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling werkt terug tot en met 1 september 1998 en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling varkensheffing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, overeenkomstig het door de Minister genomen besluit: De

directeur-generaal

,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina