Terbeschikkingstelling ambtenaren Telecom t.b.v. toezicht op naleving Wet scheepsuitrusting

[Regeling vervallen per 26-11-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2004.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 31-10-2004

Terbeschikkingstelling ambtenaren Telecom t.b.v. toezicht op naleving Wet scheepsuitrusting

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 27, tweede lid, van de Wet scheepsuitrusting;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-11-2004]

De ambtenaren van de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden voor het toezicht op de naleving van het bij en krachtens de Wet scheepsuitrusting bepaalde ter beschikking gesteld van de Scheepvaartinspectie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina