Regeling bestedingsmogelijkheden ambtenaren voor fiscaal gefacilieerde doelen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2003

Regeling bestedingsmogelijkheden ambtenaren voor fiscaal gefacilieerde doelen

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De bestedingsmogelijkheden, bedoeld in artikel 21 h, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en in artikel 34h, tweede lid van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, zijn:

  • a. vergoeding voor een personal computer of bijbehorende randapparatuur;

  • b. vergoeding voor een fiets voor het woon-werkverkeer;

  • c. vergoeding voor de kosten van kinderopvang;

  • d. vergoeding voor studie/opleiding voor een beroep en vakliteratuur;

  • e. extra pensioenopbouw binnen de ruimte die het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP biedt;

  • f. aanvullende vergoeding van de kosten van openbaar vervoerbewijzen die mede voor het werk worden gebruikt;

  • g. vergoeding voor de inrichting van een telewerkruimte.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, tenzij Onze Minister in het departementaal overleg met de centrales van verenigingen van ambtenaren overeenstemming heeft bereikt om voor de onder hem ressorterende ambtenaren te bepalen dat dit besluit in werking treedt op een datum in het kalenderjaar 2001.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina