Regeling spreiding zomervakanties 2003-2005

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-09-2002 t/m 31-07-2008

Regeling spreiding zomervakanties 2003-2005

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. een school voor basisonderwijs:

  een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 de Wet op het primair onderwijs;

 • b. een school voor speciaal onderwijs:

  een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

 • c. een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

  een school, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

 • d. een school voor voortgezet speciaal onderwijs:

  een school voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra of een school voor speciaal voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 125 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • e. een school voor voortgezet onderwijs:

  een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, met uitzondering van een school voor voorbereidend beroepsonderwijs die deel uitmaakt van een agrarisch opleidingscentrum onderscheidenlijk een school voor voortgezet onderwijs die deel uitmaakt van een scholengemeenschap met een regionaal opleidingencentrum of een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3, onderscheidenlijk artikel 2.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • f. een school:

  een school als bedoeld onder a, b, c, d of e;

 • g. de inspectie:

  wat betreft het basisonderwijs, de inspectie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, wat betreft het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de inspectie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, en wat betreft het voortgezet onderwijs onderscheidenlijk het speciaal voortgezet onderwijs, de inspectie, bedoeld in artikel 113 of 114, onderscheidenlijk artikel 128 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Regio's en perioden van zomervakantie

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de vaststelling van de perioden van zomervakantie, genoemd in artikel 4, derde lid, behoort een school tot één van de regio's, genoemd in artikel 3. De plaats van vestiging is bepalend voor de regio waartoe een school behoort. Indien een school vestigingen heeft in meer dan één regio, behoort elke vestiging tot de regio waarin ze is gelegen.

Artikel 3. Regio-indeling zomervakanties

[Vervallen per 01-08-2008]

De regio's, bedoeld in artikel 2, zijn:

 • Regio noord, bestaande uit de provincies:

  • Groningen,

  • Friesland,

  • Drente,

  • Overijssel en Flevoland, met uitzondering van de gemeente Zeewolde, de provincie Noord-Holland, alsmede wat betreft de provincie Gelderland, de gemeente Hattem, en wat betreft de provincie Utrecht, de gemeente Eemnes;

 • Regio midden, bestaande uit:

  • de provincie Utrecht, met uitzondering van de gemeente Eemnes,

  • de provincie Zuid-Holland, alsmede wat betreft de provincie Flevoland, de gemeente Zeewolde, wat betreft de provincie Gelderland, de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh, Borculo, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo, Hoevelaken, Hummelo en Keppel, Kesteren, met uitzondering van de voormalige gemeente Dodewaard, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, Neede, Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Wisch, Zelhem en Zutphen, en wat betreft de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Werkendam en Woudrichem;

 • Regio zuid, bestaande uit:

  • de provincies Limburg en Noord-Brabant, met uitzondering van de gemeenten Werkendam en Woudrichem,

  • de provincie Zeeland, alsmede wat betreft de provincie Gelderland, de gemeenten Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, Didam, Doesburg, Dodewaard, Druten, Duiven, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Heumen, Kerkwijk, Kesteren, voorzover het betreft de voormalige gemeente Dodewaard, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar.

Artikel 4. Zomervakanties 2003 tot en met 2005

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De zomervakantie omvat voor een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, alsmede voor het speciaal onderwijs aan een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs de in het schema van het derde lid aangegeven periode van zes weken.

 • 2 De zomervakantie omvat voor een school voor voortgezet onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, alsmede voor het voortgezet speciaal onderwijs aan een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs de in het schema van het derde lid aangegeven periode van zeven weken.

 • 3 De perioden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn voor de jaren 2003, 2004 en 2005 vastgesteld, zoals hieronder in een schema is aangegeven. In dit schema is BO= basisonderwijs, SO= speciaal onderwijs, VO =voortgezet onderwijs en VSO= voortgezet speciaal onderwijs.

Regio NOORD:

BO/SO

28 juni t/m 10 augustus 2003

VO/VSO

28 juni t/m 17 augustus 2003

Regio MIDDEN:

BO/SO

5 juli t/m 17 augustus 2003

VO/VSO

5 juli t/m 24 augustus 2003

Regio ZUID:

BO/SO

19 juli t/m 31 augustus 2003

VO/VSO

12 juli t/m 31 augustus 2003

Regio NOORD:

BO/SO

10 juli t/m 22 augustus 2004

VO/VSO

10 juli t/m 29 augustus 2004

Regio MIDDEN:

BO/SO

3 juli t/m 15 augustus 2004

VO/VSO

3 juli t/m 22 augustus 2004

Regio ZUID:

BO/SO

24 juli t/m 5 september 2004

VO/VSO

17 juli t/m 5 september 2004

Regio NOORD:

BO/SO

23 juli t/m 4 september 2005

VO/VSO

16 juli t/m 4 september 2005

Regio MIDDEN:

BO/SO

2 juli t/m 14 augustus 2005

VO/VSO

2 juli t/m 21 augustus 2005

Regio ZUID:

BO/SO

9 juli t/m 21 augustus 2005

VO/VSO

9 juli t/m 28 augustus 2005

Artikel 5. Afwijkende regio en vakantieperioden

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school kan de periode, vastgesteld in artikel 4, derde lid, verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

 • 2 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school, indien meer dan de helft van de leerlingen van de school in een andere regio woont dan die van de school,- die andere regio aanwijzen ten behoeve van de periode-, vastgesteld in artikel 4, derde lid. Voor de vaststelling van het aantal leerlingen, bedoeld in de eerste zin, wordt uitgegaan van het aantal leerlingen in het voorafgaande schooljaar.

 • 3 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, indien gedurende drie achtereenvolgende schooljaren telkens meer dan zeventig procent van de leerlingen is doorgestroomd naar scholen voor voortgezet onderwijs in een andere regio dan die van de school, met ingang van het daaropvolgend schooljaar die andere regio aanwijzen ten behoeve van de periode, vastgesteld in artikel 4, derde lid.

 • 4 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school die gelegen is in een gemeente die tegen een regiogrens aanligt en die minder dan 50.000 inwoners telt, de voor zijn school geldende periode, vastgesteld in artikel 4, derde lid, zodanig naar één week vroeger of één week later verschuiven dat de in artikel 4, eerste lid, bedoelde periode van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de ene regio vijf weken gemeenschappelijk heeft met de in artikel 4, tweede lid, bedoelde periode van het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de andere regio.

 • 5 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs met een dislocatie of nevenvestiging in een andere regio dan die van de hoofdvestiging, voor deze school de periode, bedoeld in artikel 4, tweede lid, zodanig vaststellen dat die periode niet eerder begint dan de vroegste periode en niet later eindigt dan de laatste periode van een van de vestigingen.

 • 6 Indien het vijfde lid van toepassing is, kan het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die in de nabijheid van de hoofdvestiging, een dislocatie of een nevenvestiging van de school voor voortgezet onderwijs zijn gelegen, de periode, bedoeld in artikel 4, eerste lid, zodanig vaststellen dat die periode vijf weken gemeenschappelijk heeft met de periode van de school voor voortgezet onderwijs, vastgesteld volgens het vijfde lid.

 • 7 Het bevoegd gezag van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs kan voor het voortgezet speciaal onderwijs de periode, vastgesteld in artikel 4, derde lid, gelijkstellen met de in artikel 4, eerste lid, bedoelde periode van het speciaal onderwijs.

 • 8 Het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs kan, voorzover het betreft:

  • a. een school voor zeer moeilijk lerende kinderen,

  • b. een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen,

  • c. een school voor lichamelijk gehandicapte kinderen,

  • d. een school voor langdurig zieke kinderen, e. een school voor meervoudig gehandicapte kinderen,

  • f. een school waaraan een afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen is verbonden,

  • g. een school waaraan een afdeling voor meervoudig gehandicapte kinderen is verbonden, de perioden, vastgesteld in artikel 4, derde lid, bekorten.

 • 9 De inspectie toetst of de afwijkingen, bedoeld in het tweede, derde, vijfde en zesde lid, voldoen aan de in deze leden genoemde voorschriften.

Artikel 6. Afwijkingen op verzoek

[Vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag van een school kan, in geval van bijzondere omstandigheden bij de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen een verzoek indienen om te mogen afwijken van de perioden, vastgesteld in artikel 4, derde lid.

Artikel 7. Voor vakantie te bestemmen examendagen voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs kan in bijzondere gevallen en onder voorwaarde dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs doorgang vinden op de daarvoor voorgeschreven tijdstippen, dagen die door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen of de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij voor de scholen als examendag zijn aangewezen, voor vakantie bestemmen.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2002.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling spreiding zomervakanties 2003-2005.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

Drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage 1. Adviesdata kleine vakanties schooljaar 2002-2003 t/m 2004-2005

[Vervallen per 01-08-2008]

Schooljaar 2002-2003

Vakantie

Regio

Week

Adviesdata

Herfst

Noord

42

12 oktober t/m 20 oktober 2002

Herfst

Midden + Zuid

43

19 oktober t/m 27 oktober 2002

Kerst

Alle

52 + 1

21 december 2002 t/m 5 januari 2004

Voorjaar

Noord + Midden

9

22 februari t/m 2 maart 2003

Voorjaar

Zuid

10

1 maart t/m 9 maart 2003

Mei

Alle

18

26 april t/m 5 mei 2003

Schooljaar 2003-2004

Vakantie

Regio

Week

Adviesdata

Herfst

Noord + Midden

42

11 oktober t/m 19 oktober 2003

Herfst

Zuid

43

18 oktober t/m 26 oktober 2003

Kerst

Alle

52 + 1

20 december 2003 t/m 4 januari 2004

Voorjaar

Midden + Zuid

9

21 februari t/m 29 februari 2004

Voorjaar

Noord

10

28 februari t/m 7 maart 2004

Mei

Alle

19

30 april t/m 9 mei 2004

Schooljaar 2004-2005

Vakantie

Regio

Week

Adviesdata

Herfst

Noord + Midden

43

16 oktober t/m 24 oktober 2004

Herfst

Zuid

44

23 oktober t/m 31 oktober 2004

Kerst

Alle

53 + 1

25 december 2004 t/m 9 januari 2005

Voorjaar

Midden + Zuid

6

5 februari t/m 13 februari 2005

Voorjaar

Noord

7

12 februari t/m 20 februari 2005

Mei

Alle

18

30 april t/m 8 mei 2003

Bijlage 2. Voorlopig overzicht vakanties

[Vervallen per 01-08-2008]

Regio-indeling en voorlopige data zomervakanties 2006 tot en met 2008

Regio NOORD:

BO/SO

22 juli t/m 3 september 2006

VO/VSO

15 juli t/m 3 september 2006

Regio MIDDEN:

BO/SO

8 juli t/m 20 augustus 2006

VO/VSO

8 juli t/m 27 augustus 2006

Regio ZUID:

BO/SO

1 juli t/m 13 augustus 2006

VO/VSO

1 juli t/m 20 augustus 2006

Regio NOORD:

BO/SO

7 juli t/m 19 augustus 2007

VO/VSO

7 juli t/m 26 augustus 2007

Regio MIDDEN:

BO/SO

21 juli t/m 2 september 2007

VO/VSO

14 juli t/m 2 september 2007

Regio ZUID:

BO/SO

30 juni t/m 12 augustus 2007

VO/VSO

30 juni t/m 19 augustus 2007

Regio NOORD:

BO/SO

28 juni t/m 10 augustus 2008

VO/VSO

28 juni t/m 17 augustus 2008

Regio MIDDEN:

BO/SO

19 juli t/m 31 augustus 2008

VO/VSO

12 juli t/m 31 augustus 2008

Regio ZUID:

BO/SO

5 juli t/m 17 augustus 2008

VO/VSO

5 juli t/m 24 augustus 2008

Regio-indeling en niet-definitieve adviesdata voor de korte vakanties

Schooljaar 2005-2006

Vakantie

regio

week

adviesdata

Herfst

Midden + zuid

42

15 oktober t/m 23 oktober 2005

Herfst

Noord

43

22 oktober t/m 30 oktober 2005

Kerst

Alle

52+1

24 december 2005 t/m 8 januari 2006

Voorjaar

Noord + midden

8

18 februari t/m 2 maart 2006

Voorjaar

Zuid

9

25 februari t/m 5 maart 2006

Mei

Alle

18

29 april t/m 7 mei 2006

Schooljaar 2006-2007

Vakantie

regio

week

adviesdata

Herfst

Zuid

42

14 oktober t/m 22 oktober 2006

Herfst

Noord + midden

43

21 oktober t/m 29 oktober 2006

Kerst

Alle

52+1

23 december 2006 t/m 7 januari 2007

Voorjaar

Midden + zuid

8

17 februari t/m 25 februari 2007

Voorjaar

Noord

9

24 februari t/m 4 maart 2007

Mei

Alle

18

28 april t/m 6 mei 2007

Schooljaar 2007-2008

Vakantie

regio

week

adviesdata

Herfst

Noord

42

13 oktober t/m 21 oktober 2007

Herfst

Midden + zuid

43

20 oktober t/m 28 oktober 2007

Kerst

Alle

52+1

22 december 2007 t/m 6 januari 2008

Voorjaar

Zuid

6

2 februari t/m 10 februari 2008

Voorjaar

Midden + noord

7

9 februari t/m 17 februari 2008

Mei

Alle

18

26 april t/m 5 mei 2008

Terug naar begin van de pagina