Besluit tot geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties museale instellingen

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 30-11-2005

Besluit tot geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties museale instellingen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Overwegende:

 • dat bij de museale instellingen, die voorkomen in de bijlage van dit besluit, beveiligingsinstallaties zijn geïnstalleerd ter beveiliging van de gebouwen en daarin verblijvende personen en roerende zaken;

 • dat de bijzondere beveiligingsaspecten van deze installaties en de te beveiligen museale rijksvoorwerpen het noodzakelijk maken geheimhouding te betrachten met betrekking tot de functionele en technische specificatie en installatie, teneinde het risico van inbreuk door derden op de beveiligingsystemen te minimaliseren;

 • dat het derhalve uitgesloten is in deze de Europese aanbestedingprocedures te volgen;

Gelet op:

 • artikel 4, onder b, van Richtlijn nr.93/37/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (PbEG L 199), naar de tekst zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij Richtlijn nr. 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1997 (PbEG L 328);

 • artikel 2, eerste lid, onder b, van Richtlijn nr. 93/36/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (PbEG L 199), naar de tekst zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1997 (PbEG L 328);

 • artikel 4, tweede lid, van Richtlijn nr. 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PbEG L 209), naar de tekst zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1997 (PbEG L 328) en

 • de artikelen 6, 11 en 15 van het Besluit Overheidsaanbestedingen;

Besluit:

[Vervallen per 01-12-2005]

tot geheimhouding van de aanbestedingen voor het installeren, onderhouden van en verhelpen van storingen aan beveiligingsinstallaties van de volgende museale instellingen:

 • Stichting Het Rijksmuseum Amsterdam

 • Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

 • Stichting Rijksmuseum Het Zuiderzeemuseum

 • Stichting Rijksmuseum Twenthe

 • Stichting tot beheer van het Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum

 • Stichting Nationaal Historich Museum/ Museum Naturalis

 • Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde

 • Stichting Museum Het Catharijneconvent

 • Stichting Van Gogh/Mesdag Museum

 • Stichting Paleis Het Loo, Nationaal Museum

 • Stichting tot beheer van Het Koninklijk Penningkabinet

 • Stichting Mauritshuis

 • Stichting tot beheer van Museum Boerhaave

 • Stichting Kröller-Müller Museum

 • Stichting Rijksmuseum Muiderslot

 • Stichting Museum De Gevangenpoort

 • Stichting Nederlands Openluchtmuseum

 • Stichting tot beheer van Huis Doorn

 • Stichting Rijksmuseum van Oudheden

 • Stichting Museum Slot Loevestein

Dit besluit zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina