Vaststelling actieplan SSZ 2001

Geldend van 03-06-2001 t/m heden

Vaststelling actieplan SSZ 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger (Stcrt. 1997, 133);

Besluit:

Artikel I

Vast te stellen het actieplan SSZ 2001 van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger verkeer en vervoer, overeenkomstig bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6 te Den Haag en bij de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V., Catharijnesingel 59 te Utrecht.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina