Vaststelling tijdvak subsidieaanvragen ESF-EQUAL

[Regeling vervallen per 25-04-2004.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 24-04-2004

Vaststelling tijdvak subsidieaanvragen ESF-EQUAL

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A.E. Verstand-Bogaert;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling ESF-EQUAL;

Besluit:

[Vervallen per 25-04-2004]

In het tijdvak van 15 mei 2001 tot 15 augustus 2001 kunnen projecten worden aangemeld met het oog op reservering van subsidiemiddelen en verlening van een voorbereidingssubsidie. Ten aanzien van deze subsidieaanvragen gelden de eisen en beperkingen met betrekking tot de aard van de subsidiabele projecten en de omvang van de ter beschikking staande subsidiemiddelen, als vastgelegd in het in de bijlage bij dit besluit opgenomen ESF-EQUAL-Beleidskader 2001.

`s-Gravenhage, 14 mei 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina