Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet

Geldend van 01-05-2001 t/m heden

Besluit van 11 mei 2001, houdende de overdracht van de zorg voor het consumentenkrediet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 4 mei 2001, nr. 01M405942;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De zorg voor het consumentenkrediet, voor zover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Economische Zaken, gaat, met uitzondering van de zorg voor schuldbemiddeling, met ingang van 1 mei 2001 over naar Onze Minister van Financiën.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Financiën en van Economische Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 mei 2001

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Uitgegeven de negenentwintigste mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina