Mandaat directeur Kabinet

[Regeling vervallen per 11-05-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004.]
Geldend van 13-05-2001 t/m 29-02-2004

Mandaat directeur Kabinet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-05-2005]

 • 1 De directeur Kabinet is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de beantwoording van:

  • a. uitnodigingen voor openingen, lezingen en representatieve verplichtingen;

  • b. verzoeken om een audiëntie bij de minister.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR KABINET,'.

Artikel 2

[Vervallen per 11-05-2005]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in artikel 1 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 3

[Vervallen per 11-05-2005]

Indien artikel 2 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 1, eerste lid, in afwijking van artikel 1, tweede lid:

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR KABINET,'.

Artikel 4

[Vervallen per 11-05-2005]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 januari 1999, no. TRCJZ/1998/696, houdende de machtiging aan de directeur Kabinet tot het beslissen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 11-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

's-Gravenhage, 10 mei 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina