Mandaat directeur Voorlichting

[Regeling vervallen per 01-05-2011.]
Geldend van 13-05-2001 t/m 30-04-2011

Mandaat directeur Voorlichting

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 De directeur Voorlichting is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stukken te ondertekenen betreffende de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, voor zover deze brieven zich beperken tot een verzoek om inlichtingen en niet van politieke betekenis zijn, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR VOORLICHTING,`.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 Bij verhindering van de directeur is de plaatsvervangend directeur Voorlichting gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de in artikel 1, eerste lid, genoemde stukken te ondertekenen.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLV. DIRECTEUR VOORLICHTING,'.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2011]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2, behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheden namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 Indien artikel 3 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 1. eerste lid, in afwijking van artikel 1, tweede lid:

  `DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR VOORLICHTING,'.

 • 2 Indien artikel 3 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in afwijking van artikel 2, tweede lid:

  `DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLV. DIRECTEUR VOORLICHTING,'.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2011]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 maart 1997, nr. P&O/A 97-1357, houdende de machtiging aan de Directeur Voorlichting tot het ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

`s-Gravenhage, 10 mei 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina