Vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2000

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 20-05-2001 t/m 31-01-2005

Regeling tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2000

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Voor het uitkeringsjaar 2000 worden de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.J. Bos

Bijlage 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2000

Nr.

Verdeelmaatstaf

Guldens per eenheid

1

Motorrijtuigenbelasting

-55,48

2a

Inwoners

45,41

2b

Inwoners boven 640.000

21,13

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

30,40

3b

Inwoners in landelijke gebieden

37,91

4

Land

101,26

5

Water

69,39

6

Groen

38,13

7

Gewogen weglengte

53.584,61

8

Electriciteitsverbruik

943,36

9

Vast bedrag

10.397.023,94

Terug naar begin van de pagina