Subsidieplafond Regeling herstelmaatregelen kabeljauwbestand

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 03-05-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond Regeling herstelmaatregelen kabeljauwbestand

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4 van de Kaderwet LNV-subsidies en artikel 3 van de Regeling herstelmaatregelen kabeljauwbestand;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode waarin een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling herstelmaatregelen kabeljauwbestand, wordt vastgesteld de periode van 15 tot en met 28 mei 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
,overeenkomstig het besluit van de

Staatssecretaris

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina