Regeling bevordering eigenwoningbezit 2001

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 22-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 8, eerste lid, 29, eerste lid, formule, en 31, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, van de bedragen waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van die wet, ten minste gelijk moet zijn, en van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 28 van die wet

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 41, eerste en vierde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit,

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het bedrag waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, ten minste gelijk moet zijn, is per 1 juli 2001:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 11 072,24;

  • b. voor een tweepersoonshuishouden: € 14 044,50;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 11 117,62 en

  • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: € 13 931,05.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de Wet bevordering eigenwoningbezit, per 1 juli 2001 is:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 11 072,24;

  • b. voor een tweepersoonshuishouden: € 14 044,50;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 11 117,62 en

  • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden:€ 13 931,05.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 april 2001

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina