Printprijsregeling

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 27-04-2001 t/m 31-12-2014

Printprijsregeling

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

[Vervallen per 01-01-2015]

Een organisatie laat in opdracht een video vervaardigen. Van de vervaardigde video worden op professionele apparatuur kopieën gemaakt die, tegen vergoeding, worden verkocht aan de opdrachtgever. Die verkoopt de banden aan particulieren. Het door de opdrachtnemer geleverde moederexemplaar is een gewone videoband en dus geen band die – gelet op de technische en kwalitatieve aspecten – is bestemd om op professionele apparatuur te worden afgespeeld. Kan desondanks de printprijsregeling (besluit van 1 juli 1996, nr. VB96/237, Infobulletin 96/545) toepassing vinden?

Antwoord

[Vervallen per 01-01-2015]

In paragraaf 2.1, onder c, van de printprijsregeling, staat dat de regeling mag worden toegepast voorzover het gaat om films en videobanden die zijn bestemd om op professionele apparatuur te worden afgespeeld. Onder professionele (afspeel)apparatuur valt in dit verband niet (professionele) apparatuur voor het kopiëren van de videobanden. De printprijsregeling kan in de onderhavige situatie niet worden toegepast.

Terug naar begin van de pagina