Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Geldend van 01-02-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 10.4

Informatie geldend op 01-02-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 10

  1. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
    Artikelen 1.8, 2.16, 5.7
  2. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
    Artikel 4.2
Terug naar begin van de pagina