Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001

I. Inleiding

Sinds 1 januari 2000 zijn de mogelijkheden ziektekosten in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel (Zvr) genormeerd tot:

  • 1. de premie voor een ziektekostenverzekering, gebonden aan een maximum;

  • 2. de wettelijke bijdragen MOOZ en WTZ;

  • 3. de bedragen die de betrokkene zelf betaalt omdat in de polisvoorwaarden geheel niet is voorzien in een vergoeding.

In deze circulaire wordt het maximum bedoeld onder 1 bekendgemaakt.

II. Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001

Het bedrag van de ziektekostenpremie dat maximaal in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de tegemoetkoming op basis van de Zvr is per 1 januari 2001:

  • a. voor (mede-)betrokkenen van 65 jaar en ouder (artikel 7, tweede lid, onder a, Zvr): f 276,10 (€ 125,29) per maand;

  • b. voor (mede-)betrokkenen jonger dan 65 jaar (artikel 7, derde lid, onder a, Zvr): f 178,58 (€ 81,04) per maand;

  • c. voor medebetrokkenen (artikel 7, vierde lid, onder a, Zvr): f 89,29 (€ 40,52) per maand.

Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden.

Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij mevrouw Van Ogtrop, mevrouw Schröter respectievelijk het secretariaat van de afdeling Pensioenen Sociale Zekerheid en Zorg (telefoon (070) 426 6900, 426 8049 respectievelijk 426 6996).

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina