Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 19d

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-03-2020 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
01-08-2018 Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
10-10-2012 Nieuw 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 17-05-2010 Stb. 2010, 350

Annuleren

Naar boven