Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19b

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzing vervolgbeslissing inzake levensbeëndiging op verzoek

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina