Vaststellingsregeling guldensbedragen ex artikel 7 Bijdragebesluit zorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 27-08-2004

Vaststellingsregeling guldensbedragen ex artikel 7 Bijdragebesluit zorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 7, eerste lid, en 19 van het Bijdragebesluit zorg;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A.M. Vliegenthart.

Terug naar begin van de pagina