Intrekking delegatie bevoegdheden aan Novem

Geldend van 01-06-2001 t/m heden

Intrekking delegatie bevoegdheden aan Novem

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3, vijfde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies,

Besluit:

Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 januari 1998, nr. WJA/JZ 97081321, wordt ingetrokken, met dien verstande dat de in dat besluit genoemde bevoegdheden in stand blijven voor:

  • a. aanvragen om subsidie die voor de inwerkingtreding van dit besluit bij de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V. zijn ingediend op grond van het Besluit subsidies energieprogramma's, het Besluit tenders industriële energiebesparing en de Subsidieregeling energiebesparings- en milieuadviezen 1998;

  • b. aanvragen om subsidie die na de inwerkingtreding van dit besluit bij de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V. worden ingediend op grond van de Uitvoeringsregeling BSE 2000-III, bijlage I, onder A, subonderdelen A2, A5 en F2;

  • c. aanvragen om subsidie die na de inwerkingtreding van dit besluit bij de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V. worden ingediend op grond van de Uitvoeringsregeling BSE 2001-I, bijlage I, onder A, onderdeel A;

  • d. bezwaarschriften tegen beschikkingen genomen op grond van de onder a, b en c bedoelde aanvragen.

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina