Aanpassing bedragen Wet subsidiëring politieke partijen

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-06-2001 t/m 31-01-2005

Aanpassing bedragen Wet subsidiëring politieke partijen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 6, zesde lid, van de Wet subsidiëring politieke partijen;

Gezien de voor de rijksbegroting gehanteerde loon- en prijsbijstelling voor 2000;

Besluit:

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 1 Het basisbedrag van f 76.625,- en het bedrag per kamerzetel van f 24.575,-, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van bovengenoemde wet, zoals die laatstelijk is gewijzigd bij wet van 6 oktober 1999 (Stb. 1999, 475), met ingang van 1 januari 2000 nader vast te stellen op f 79.249,- respectievelijk f 25.384,-.

  • 2 Het basisbedrag van f 163.700,- en het bedrag per kamerzetel van f 12.300,-, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van bovengenoemde wet, zoals die laatstelijk is gewijzigd bij wet van 6 oktober 1999 (Stb. 1999, 475), met ingang van 1 januari 2000 nader vast te stellen op f 169.086,- respectievelijk f 12.705,-.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina