Beleidsvoornemens voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (brandhaarden)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-06-2001 t/m 31-12-2005

Beleidsvoornemens voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (brandhaarden)

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van hoofdstuk II, afdeling 9 (noodhulp, conflictbeheersing) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 april 2001 tot en met 31 december 2001 het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidskader. Het beleidskader heeft betrekking op de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van Afghanistan, Angola, de Molukken, Somalië, Sierra Leone, Soedan, Irak, Burundi, de Democratische Republiek Congo en op activiteiten gericht op of ter bevordering van ontmijning.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal op het internet worden geplaatst (www.minbuza.nl) en ter inzage worden gelegd op de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

directeur-generaal

Internationale Samenwerking,

R. Keller

Terug naar begin van de pagina