Vaststellingsregeling 2001 bedragen ex artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2003

Vaststellingsregeling 2001 bedragen ex artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het door de Stichting Toezicht Effectenverkeer ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996 in rekening te brengen bedrag wordt voor 2001 als volgt vastgesteld:

  • a. voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: € 2.359,66;

  • b. voor andere dan de onder a. genoemde vennootschappen: € 4.483,55.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina