Vaststelling subsidieplafond 2001 Regeling natuurbraaksubsidie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-05-2001 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 2001 Regeling natuurbraaksubsidie

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie;

Besluit:

Deze mededeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 27 maart 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina