Besluit tijdelijke bestuurlijke voorziening Arbeidsvoorzieningsorganisatie

[Regeling vervallen per 01-11-2004.]
Geldend van 01-04-2001 t/m 31-10-2004

Besluit van 27 maart 2001, houdende tijdelijke bestuurlijke voorziening Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 februari 2001, nr. AM/ARV/01/10734;

Gelet op artikel 90, tweede lid, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996;

De Raad van State gehoord (advies van 1 maart 2001, no. W12.01.0093/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 maart 2001, nr. AM/ARV/01/20768;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2. Centraal Bestuur

[Vervallen per 01-11-2004]

  • 3 In afwijking van artikel 21 van de wet kan het lid van het Centraal Bestuur in plaats van bij koninklijk besluit door Onze Minister te allen tijde worden ontslagen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2001 en vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 maart 2001

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de dertigste maart 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina